Nasıl Katılırım

Seçmeye en büyüğü 2003 ve en küçük 2014 doğumlu tüm Türk vatandaşı çocuklar katılabilir. 4 kategori var: 7-9 Yaş, 10-12 yaş, 13-15 yaş, 16-18 yaş. Yaşlar yıla göre hesaplanıyor.

İBB Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması 2021 Kuralları

 1. Çocuk besteci en az 1 en fazla 5 dakikayı aşmayacak tümü ile özgün (tümü ile besteciye ait) bir parçanın video kaydını seçmeye gönderecektir.

 2. Seçmeye katılan parçalar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış ve bu buluşma sürecinde telif hakları deveredilmemiş ya da satılmamış olmalıdır. Geçen yıl İBB Çocuk Besteciler Yarışmasına katılmış, finale kalmış ya da ödül almış herkes bu yıl yeni besteler göndermek şartı ile seçmeye katılabilirler.

 3. Çocuk besteci gönderdiği videosunun mutlaka bir kopyasını kendisinde bulundurmalıdır. Değerlendirme komitesi tarafından bestenin kopyası besteciye geri gönderilemez.

 4. Parçanın kesinlikle başvuran çocuk bestecilere ait olması gerekmektedir. Yardım alınarak yapılmış besteler tespit edildiği takdirde aday diskalifiye edilir.

 5. Buluşmaya davet edilen bestelerin MESAM’a kayıt olma zorunluluğu vardır ve bestelerin özgünlüğü konusunda bir şikayet durumunda yasal işlem uygulanacaktır. Bestenin özgünlüğü (tümü ile çocuk besteciye ait olduğu) tamamı ile gönderen çocuk ve resmi velisinin yasal sorumluluğu altındadır.

 6. Buluşma düzenleme komitesi ya da jüri üyelerinin (asistan jüriler dahil) kendi birinci derece yakınları seçmelere katılamaz.

 7. Her bir besteci sadece bir adet parça ile seçmeye katılabilir. Eğer besteci birden fazla bestesini gönderirse sadece ilk gönderdiği beste geçerli sayılacaktır.

 8. Bir parçayı iki kişi (aynı yaş grubundan olmak kaydı ile) bestelediyse iki kişi birden bir parça ile seçmeye katılmış kabul edilir ve başka parça ile katılamazlar.

 9. İki kişiden fazla bestecisi olan parçalar (grupça bestelenenler vs) değerlendirmeye alınmazlar.

 10. Başvuruda bulunan kişi buluşmaya gönderdiği parçanın buluşma süresince seslendirilmesine, final gecesi konserde çalınmasına izin vermiş sayılır.

 11. Buluşmaya davet edilen besteciler ve yasal velileri Bestecilik Atölyesi sırasında programın tanıtılması amacı ile çekilen fotoğraf, video görüntüleri ve ses kayıtlarının tüm haklarını İBB Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması 2021 düzenleme komitesine devrederler.

 12. Çocuk bestecilerin herhangi bir okulda kayıtlı öğrenci olma zorunlulukları yoktur.

 13. Seçmeye gönderilen eser, içerisinde önden kayıt edilmiş, dijital altyapı ya da ritim kullanılamaz. Aksi tespit edilirse aday diskalifiye olur.

 14. Parçalar akustik çalgılar ya da ses eşliğinde akustik bir çalgı ile seslendirilebilir.

 15. Buluşmaya katılan parçaların türünde herhangi bir kısıtlama yoktur.

 16. Ödüller ya da hediyelerin paraya çevrilmesi ya da başka bir formda sunulması mümkün değildir.

 17. Parça bestecisi tarafından akustik olarak, canlı seslendirilmelidir.

 18. Parça video dosyası olarak sunulacak; seslendirilip youtube ya da benzeri bir uygulamaya yüklenip, linki aşağıdaki emaile gönderilecektir.

 19. Çocuk besteci ve yasal velisi güncel iletişim bilgilerini doğru paylaşmak ile yükümlüdür. Davet edilen çocuk besteciye 48 saat içinde ulaşılamaması halinde diskalifiye olur.

 20. İlan edilen takvim, jüri üyelerinin ya da düzenleme komitesinin ihtiyacı halinde ertelenebilir.

 21. Başvuru sayısını ilk başvuran 300 kişi ile sınırlayacağız. 300 sayısına ulaştıktan sonra başvuru tarihinin sonu beklenmeksizin başvuru kapanacak ve bu ilan edilecektir.

 22. Buluşma için çocuk besteci tarafından gönderilen materyalin seçme komitesine ilan edilen takvime uygun biçimde ulaşmaması halinde aday diskalifiye olur. Materyalin gönderilmiş olması değil ulaşmış olması esastır. Materyal sadece internet üzerinden gönderilmelidir ve ulaştığı zaman tarafınıza bir elektronik posta teyit için gönderilecektir.

 23. Çocuk besteciler adına tüm başvuru şartları incelendikten sonra yasal velisi tarafından başvuru yapılacaktır.

 24. Buluşmaya başvuruda bulunan kişiler, tüm şartları ile İBB Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması 2021 buluşma koşullarını biliyor ve kabul etmiş sayılırlar.

 25. Buluşmaya en büyüğü 2003 ve en küçük 2014 doğumlu tüm Türk vatandaşı çocuklar katılabilir.